Revestiment Placsell® Sanitari Industrial (PSI)

Revestiment format per una planxa de polipropilè extruït, grau alimentari, blanca brillant que, al costat d'un sistema de perfileria pròpia i patentada, formada per un rastrel d'alumini i tapeta de pressió de PVC blanca, massissa i garantida contra cops, proporcionen un acoblament i segellat en la unió de les planxes que garanteixen un perfecte acabat sanitari de les mateixes.

 

Escorxadors, sales d'especejament, obradors de carn, peix, forn de pa i pastisseria, plats cuinats, làctics, oli, fruites i verdures, cellers, cambres frigorífiques de conservació, congelació i túnels, vaqueries, granges, sitges, plantes embotelladores, túnels de rentat , etc ...

No es deixi influenciar!


Per una propaganda enganyosa i malintencionada que circula per les xarxes desprestigiant el revestiment flexible.