Esquemes planxa i perfileria

PLACA Gruix 2,4 mm

2DP260 - Placa 260 cm
2DP300 - Placa 300 cm

Perfilería en tires de 3 m


2DJE - Rematada placa J extrems (superior i inferior) (Ample 17mm)


2DJA - Rematada placa J acabats (finals)


2DH - Perfil placa H prolongació (Ample 40mm)


3IDC - Cantonera (50 x 50 mm)

Perfil acabat i tancament en cantonada.

Es fixa amb 9CNC


3IDCR   - Cantell rodó sanitari (Ample 60mm)

3IDCRS - Suport cantell rodó

Mitja canya sanitària per racons i acabat unió paret / sostre


3IDR  - Rodapeu massís sanitari (Alt 45 mm)

9CNC - Clau niló curt

Cantell rodó sanitari acabat sòl