Mercats

Placsell® està especialment indicat per al revestiment de parets i sostres en aquelles indústries que exigeixin, per la seva activitat, un alt nivell d'higiene i sanitat, lliure de bacteris.

Podem destacar les següents:

 • Escorxadors i sales d'especejament.
 • Cambres frigorífiques per a productes alimentaris.
 • Cambres d'atmosfera controlada.
 • Vaqueries i sales de munyir.
 • Peixateries i productes derivats.
 • Granges.
 • Sitges i magatzems de gra i pinsos.
 • Sales de cultiu d'interior.
 • Indústria panificadora, pastisseria i derivats.
 • Indústria làctia i derivats.
 • Indústria sucrera.
 • Sales i passadissos de col·legis.
 • Vestuaris de fàbriques o d'instal·lacions esportives.
 • Botigues i magatzems.
 • Laboratoris.

i moltes altres més dins el sector industrial i sanitari.