Homologació

El sistema Placsell® ha merescut l'aprovació de les autoritats sanitàries per complir la normativa vigent promulgada en el Diari Oficial de les Comunitats Europees (92 / C 24/13) i estar els materials utilitzats per a la seva fabricació a la llista de productes autoritzats que regula el Reial Decret 211 / 1992 de 6 de març 1992 amb la següent referència:

Planxa:
* Propilè Nº PM/REF 23980, Nº CAS 000115-07-1
* Etilè Nº PM/REF 16950, Nº CAS 000074-85-1

Perfileria:
* Clorur de vinil Nº PM/REF 26050, Nº CAS 000075-01-4

Placsell® va ser presentat en el seu dia a una sèrie d'organitzacions nacionals i internacionals relacionades amb el sector de l'alimentació on va merèixer la seva aprovació.

Direcció General de Producció i Industries Agroalimentáries (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca - Generalitat de Catalunya).

Institut del Foment d'Andalusia. (Departament d'Agricultura i Política Alimentària del Govern Autònom - Comunitat d'Andalusia).

Direcció de Industries Agroalimentáries (Conselleria de Agricultura y Ganadería de la Xunta de Galicia).

Direcció Regional d'Agricultura (Conselleria d'Agricultura i Pesca - Principat d'Astúries).

Secretaría General de la Conselleria de Sanitat i Consum (Generalitat Valenciana).

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos de la Bridget's Experimental Husbandry Farm (Reino Unido).

Food & Drug Administration of the Department of Health, Education and Welfare (USA) Section121, 2501 of the Federal Register.

Statens Forsogsmejeri (Danish National Research Dairy).

Milk Marketing Board of England and Wales.

National Institute for Research in Dairying.

British Industrial Biological Research Association.

Instituí d'Analyses et d'Essais du Centre-Ouest (Francia).

Kunstoff-Kommission der Bundesgesundheitsamtes (Ministeri Alemany de Salut). Placsell® compleix la reglamentació tecnicosanitària d'Escorxadors, Sales d'Especejament, Conservació, Centres de Contractació, Emmagatzematge i Distribució de carns i despulles (Reial Decret 1904/1993 del 29 octubre 1993, publicat al BOE núm. 36 del 11 /02/1994).