Avantatges

Placsell® és una inversió, no una despesa, ja que es rendibilitza en l'estalvi de neteja, de manteniment, de pintura i a més es pot recuperar en cas d'obres ja que és desmuntable, reutilitzable i té llarga vida.

Placsell® no treu espai, ja que té 3 mm de gruix.

Placsell® és molt superior en duresa a altres revestiments existents al mercat, ja que és ric en material, al tenir 3 mm de gruix d'un blanc net permanent, brillant i impossible de abonyegar ni de trencar.

Placsell® a diferència d'altres alternatives, es pot instal·lar sense aturar instal·lacions, ja que no fa olor, no és tòxic no necessita assecat i no calen obres.

Placsell® disposa d'una perfileria que és rica en material, consistent, compacta, duradora i garantida contra cops.

Placsell® és desmuntable i reutilitzable sense fer-se mal bé,, no igualable per cap altra alternativa del mercat.

Placsell® és pot instal·lar sobre qualsevol superfície més o menys llisa, ja sigui bloc, arrebossat, xapa, totxana, rajola, panell i fins i tot sobre poliestirè, suro i poliuretà projectat o en planxa per a la rehabilitació de cambres frigorífiques. Amb el que es pot estalviar la preparació prèvia de les superfícies, indispensable en la instal·lació de qualsevol altre material de recobriment.

Placsell® és únic per a la rehabilitació o construcció de cambres frigorífiques, on les rajoles no aguanten la contracció per efecte de la temperatura i el panell de xapa es corroeix, ja estiguin les càmeres prèviament aïllades o fins i tot incorporant aïllament previ.

Una de les virtuts de Placsell®, és que s'instal·la de manera que la placa queda aprisionada contra la paret, no enganxada, de manera que sigui quin sigui l'estat en què estigui el ferm (xapa rovellada o abonyegada, rajoles trencades etc.) , la paret queda neutralitzada, segellada i vestida per una placa indestructible i de qualitats sanitàries. Sent aquest un dels motius pel que el sistema Placsell® porta mes de 50 anys rehabilitant la indústria alimentària Europea, amb notable èxit.