Revestiment Placsell® Sanitari Industrial (PSI)

Revestiment format per una planxa de polipropilè extruït, grau alimentari, blanca brillant que, al costat d'un sistema de perfileria pròpia i patentada, formada per un rastrel d'alumini i tapeta de pressió de PVC blanca, massissa i garantida contra cops, proporcionen un acoblament i segellat en la unió de les planxes que garanteixen un perfecte acabat sanitari de les mateixes.

 

Escorxadors, sales d'especejament, obradors de carn, peix, forn de pa i pastisseria, plats cuinats, làctics, oli, fruites i verdures, cellers, cambres frigorífiques de conservació, congelació i túnels, vaqueries, granges, sitges, plantes embotelladores, túnels de rentat , etc ...

No es deixi influenciar!


Per una propaganda enganyosa i malintencionada que circula per les xarxes desprestigiant el revestiment flexible.

 

Revestiment Placsell® Sanitari Decoratiu (PSD)

Aquesta és una altra variant dels nostres sistemes de revestiment, que ve a cobrir, dins de la indústria en general i l'alimentària en particular, el poder revestir aquelles instal•lacions que necessiten, per la seva utilitat, d'un major nivell decoratiu a més del sanitari.

L'avantatge d'aquest sistema és que no porta perfilaria vista, ja que les plaques van encadellades i per això queden ocults tots els cargols de fixació de les mateixes.

Això fa que per a segons quines instal•lacions resulti un acabat molt més decoratiu, però mantenint les qualitats sanitàries exigides per la indústria alimentària, farmacèutica i hospitalària.

Botigues, cuines, parades de mercat, supermercats, vestuaris, laboratoris, rentacotxes, plats cuinats, etc ...

 

Revestiment Placsell® Sanitari Antimicrobià (PSA)

Nou sistema de revestiment destinat a cobrir totes aquelles superfícies que hagin d'estar lliures de tot tipus de gèrmens, virus i bacteris.

Està format per una placa massissa de PVC, de 500 mm d'ample i 10 mm de gruix, amb acabat d'alta resistència i rigidesa, amb propietats sanitàries i antimicrobianes que fan que tingui un efecte constant i durador a causa de la no migració de compostos actius, prevenint la existència de microbis, bacteris i virus i impedint a més la proliferació de floridura en les superfícies.

Les plaques van encadellades, clicadas i amb junta estanca que fan que es mantingui una superfície uniforme i impermeable.

 

Hospitals, quiròfans, UCI, UVI, infermeries, laboratoris, sales blanques, geriàtrics, sales neonatals, sales de cremats, etc ...

Revestiment Placsell® Sanitari Sostres (PST)

Placsell® per als seus tres sistemes de revestiment de parets (PSI, PSD, PSA) incorpora per als sostres seu sistema de lames PVC alveolades i encadellades, que poden anar fixades directament al sostre o bé suspeses.

 

El sistema es compon d'una sèrie de lames de 250 mm d'ample, de 8 mm gruix, encadellades entre si de manera que queden tots el cargols ocults, tal com és potestatiu en sanitat i que es complementa amb la perfileria sanitària de rematades utilitzada per les parets en la seva unió amb les mateixes.

Les lames porten una canalera per la seva part oculta on es pot albergar una pinça que està preparada per clipar en un rastrell suspès del sostre ferm, a l'altura que es desitgi per baixar aquest.

Protecció parets - arrambadors

Aquesta protecció consisteix en una placa de polipropilè color blanc de 6 mm gruix, de 30x300 cm que ve amb els cants mecanitzats en rodó i amb els forats avellanes fets, a força de 2 cada 50 cm, proveïts d'un tap que queda embotit i enrasat en la peça, complint amb això la normativa sanitària.

Amb això evitem haver de revestir tota o part de la paret, simplement col·locant el arrambador (cargolat i segellat amb silicona) a la zona danyada pel pas de carros o similars, molt útil en passadissos i en zones de molt tràfec. Ref. (9A)

Es poden subministrar altres mesures per encàrrec.

 

Tancaments de panell sandvitx, envans, cambres, frigorífiques, portes, finestres, cortines, etc

Servei de subministrament i instal·lació, amb equips propis, de tot tipus d'instal·lacions relacionats amb la indústria sanitària i principalment amb l'alimentària.

1.- Panells sandvitx per a cambres frigorífiques de conservació i congelació

2.- Panells sandvitx de tancament envans acabats en xapa lacada nervada, llisa o polièster.

3.- Portes càmera conservació, congelació bé siguin pivotants, corredisses i acabades en xapa lacada, inoxidable o PVC.

 4.- Portes servei, pivotants, corredisses, vaivé, acabades en xapa lacada, inoxidable o PVC.

 5.- Portes ràpides

 6.- Finestres carpinteria alumini sobre tancaments de panell.

 7.- Cortines de lamas per càmeres i per temperatura ambient.

 

Làmines de recobriment de vidres, control solar, protecció, privacitat, decoratives, etc. .....

Són làmines formades per una combinació de films de polièster metal·litzat que incorporen un adhesiu especial que fa s'adhereixin químicament als vidres, fent cos amb els mateixos.

La seva col·locació és senzilla, ràpida i neta i no necessita desmuntar prèviament els vidres per a la seva col·locació.

Tenen múltiples qualitats que redunden en un major confort, intimitat, seguretat, decoració i economia per l'estalvi energètic resultant del control solar.