Presentació

La utilització de la planxa de polipropilè (grau alimentari) per al revestiment de parets, va ser introduïda a Espanya l'any 1990 per l'empresa Revestimientos COBERPLAST, sl., Quan en aquelles dates ja es venia utilitzant a Europa per a aquest fi, des de feia més de 20 anys.

Revestimientos COBERPLAST, sl. importadora en exclusiva de la planxa original europea, va completar i va millorar les seves qualitats sanitàries introduint en la seva instal·lació una sèrie de perfils propis, registrats, que van donar lloc al sistema de revestiment Placsell® (Plaques Segellades)

El sistema va rebre l'aprovació per part de les autoritats sanitàries nacionals, ja que d'acord amb els certificats d'origen presentats pel fabricant europeu complint les especificacions comunitàries, es van obtenir els permisos sanitaris corresponents.