Esquemes planxa i perfileria

PERFILERIA D'UNIÓ (Tires 3 m)

1ITP - Tapeta pressió (Ample 50 mm)
1IH   - Ancoratge alumini

PLANXA 1220mm, GRUIX 3mm

1IR30   - En rotllo de 30 m/l
1IP250 - En planxes de 250 cm/l
1IP270 - En planxes de 270 cm/l
1IP300 - En planxes de 300 cm/l

 


PERFILERIA AUXILIAR (En tires de 3 m)

1IJ - Rematada J (Alt 20 mm)


1IJR - Rematada J/rodapeu (Alt 45 mm)


1ITJ - Perfil tapa juntes (Ample 17 mm)

Perfil per tancar el tall a la planxa, quan s'ha de tallar per ajustar a una instal·lació a la paret


1IP - Perfil pinça (Ample 15 mm)

Perfil per tancar el cant de la H quan la instal·lació és en forma de sòcol


3IDCR   - Cantell rodó sanitari (Ample 60 mm)

3IDCRS - Suport cantell rodó

Mitja canya sanitària per racons i acabat unió paret/sostre


3IDC - Cantonera (50 x 50 mm)

Perfil acabat i tancament en cantonades

Es fixa amb 9CNC mostrat a sota al costat del rodapeu


3IDR   - Rodapeu massís sanitari (Alt 45 mm)

9CNC - Clau niló curt

Cantell rodó sanitari acabat sòl