Revestiment Placsell® Sanitari Industrial (PSI)

Revestiment format per una planxa de polipropilè extruït, grau alimentari, blanca brillant que, al costat d'un sistema de perfileria pròpia i patentada, formada per un rastrel d'alumini i tapeta de pressió de PVC blanca, massissa i garantida contra cops, proporcionen un acoblament i segellat en la unió de les planxes que garanteixen un perfecte acabat sanitari de les mateixes.

 

Escorxadors, sales d'especejament, obradors de carn, peix, forn de pa i pastisseria, plats cuinats, làctics, oli, fruites i verdures, cellers, cambres frigorífiques de conservació, congelació i túnels, vaqueries, granges, sitges, plantes embotelladores, túnels de rentat , etc ...

No es deixi influenciar!


Per una propaganda enganyosa i malintencionada que circula per les xarxes desprestigiant el revestiment flexible.

 

Revestiment Placsell® Sanitari Decoratiu (PSD)

Aquesta és una altra variant dels nostres sistemes de revestiment, que ve a cobrir, dins de la indústria en general i l'alimentària en particular, el poder revestir aquelles instal•lacions que necessiten, per la seva utilitat, d'un major nivell decoratiu a més del sanitari.

L'avantatge d'aquest sistema és que no porta perfilaria vista, ja que les plaques van encadellades i per això queden ocults tots els cargols de fixació de les mateixes.

Això fa que per a segons quines instal•lacions resulti un acabat molt més decoratiu, però mantenint les qualitats sanitàries exigides per la indústria alimentària, farmacèutica i hospitalària.

Botigues, cuines, parades de mercat, supermercats, vestuaris, laboratoris, rentacotxes, plats cuinats, etc ...

 

Revestiment Placsell® Sanitari Antimicrobià (PSA)

Nou sistema de revestiment destinat a cobrir totes aquelles superfícies que hagin d'estar lliures de tot tipus de gèrmens, virus i bacteris.

Està format per una placa massissa de PVC, de 500 mm d'ample i 10 mm de gruix, amb acabat d'alta resistència i rigidesa, amb propietats sanitàries i antimicrobianes que fan que tingui un efecte constant i durador a causa de la no migració de compostos actius, prevenint la existència de microbis, bacteris i virus i impedint a més la proliferació de floridura en les superfícies.

Les plaques van encadellades, clicadas i amb junta estanca que fan que es mantingui una superfície uniforme i impermeable.

 

Hospitals, quiròfans, UCI, UVI, infermeries, laboratoris, sales blanques, geriàtrics, sales neonatals, sales de cremats, etc ...

Revestiment Placsell® Sanitari Sostres (PST)

Placsell® per als seus tres sistemes de revestiment de parets (PSI, PSD, PSA) incorpora per als sostres seu sistema de lames PVC alveolades i encadellades, que poden anar fixades directament al sostre o bé suspeses.

 

El sistema es compon d'una sèrie de lames de 250 mm d'ample, de 8 mm gruix, encadellades entre si de manera que queden tots el cargols ocults, tal com és potestatiu en sanitat i que es complementa amb la perfileria sanitària de rematades utilitzada per les parets en la seva unió amb les mateixes.

Les lames porten una canalera per la seva part oculta on es pot albergar una pinça que està preparada per clipar en un rastrell suspès del sostre ferm, a l'altura que es desitgi per baixar aquest.