Tancaments de panell sandvitx, envans, cambres, frigorífiques, portes, finestres, cortines, etc

Servei de subministrament i instal·lació, amb equips propis, de tot tipus d'instal·lacions relacionats amb la indústria sanitària i principalment amb l'alimentària.

1.- Panells sandvitx per a cambres frigorífiques de conservació i congelació

2.- Panells sandvitx de tancament envans acabats en xapa lacada nervada, llisa o polièster.

3.- Portes càmera conservació, congelació bé siguin pivotants, corredisses i acabades en xapa lacada, inoxidable o PVC.

 4.- Portes servei, pivotants, corredisses, vaivé, acabades en xapa lacada, inoxidable o PVC.

 5.- Portes ràpides

 6.- Finestres carpinteria alumini sobre tancaments de panell.

 7.- Cortines de lamas per càmeres i per temperatura ambient.

 

Làmines de recobriment de vidres, control solar, protecció, privacitat, decoratives, etc. .....

Són làmines formades per una combinació de films de polièster metal·litzat que incorporen un adhesiu especial que fa s'adhereixin químicament als vidres, fent cos amb els mateixos.

La seva col·locació és senzilla, ràpida i neta i no necessita desmuntar prèviament els vidres per a la seva col·locació.

Tenen múltiples qualitats que redunden en un major confort, intimitat, seguretat, decoració i economia per l'estalvi energètic resultant del control solar.