Descripció

El sistema Placsell® Sanitari Industrial (PSI) consta d'un kit inseparable format per planxa i perfilaria amb les següents característiques:

1.- La planxa és de 3 mm de gruix, blanca, brillant de polipropilè extrudit, copolímer i grau alimentari.

2.- Està formada per una determinada proporció de propilè i etilè que fa sigui més flexible, més dura i resistent a temperatures entre       - 40º i + 60º C.

3.- Això fa que no sigui comparable amb cap altre revestiment plàstic existent en el mercat i per tant, el fa inigualable per a revestir cambres frigorífiques.

4.- La perfilaria utilitzada, és de disseny propi, estant homologada i inscrita en el Registre de la Propietat Industrial amb totes les seves variants.

5.- Està formada per dos perfils, un d’ alumini anonitzat ancorat a la superfície on la planxa reposa en ambdós costats, sent empresonada  aquesta contra el perfil per un altre de PVC massís, de forma oposada que enganxa al primer mitjançant dues ungles i tapa tots els cargols.

6.- Aquest conjunt fa de junta de dilatació, de tal manera que la planxa queda empresonada contra la superfície però no cargolada, el que li permet llibertat de moviment als efectes de dilatació / contracció degut als canvis de temperatura, molt útil en cambres frigorífiques i amb l'avantatge addicional, donada la pressió exercida, que no penetri brutícia de cap tipus.

7.- És de molt fàcil muntatge i també de desmuntatge, si així cal.