Avantatges destacables

  • Rebuig de la calor solar fins a un 79%, evitant a la vegada a
    l'hivern la fugida de calor a través dels vidres amb el consegüent estalvi energètic en tots dos casos, làmines per a vidres, la millor protecció solar.
  • Reducció de l'enlluernament fins a un 83%, evitant els molestos reflexos en pantalles d'ordinador i TV.
  • Filtració dels raigs ultraviolats fins a un 99%, que són els principals causants de la decoloració dels teixits.
  • Major seguretat contra els perills per trencament de vidres ja sigui per cop o explosió, amb la consegüent protecció per robatori i espoliació.
  • Major intimitat, evitant ser vistos des de l'exterior, podent gaudir de tota la vista i llum de les finestres, evitant les persianes i cortines.
  • Millora en l'estètica i decoració de les seves dependències.
  • NOVETAT són les làmines antigraffiti Suposen una barrera invisible que protegeix del dany per vandalisme en qualsevol àrea de superfície llisa. (Aparadors, finestres d'autobusos i trens, façanes de marbre, etc.)