Làmines de recobriment de vidres, control solar, protecció, privacitat, decoratives, etc. .....

Són làmines formades per una combinació de films de polièster metal·litzat que incorporen un adhesiu especial que fa s'adhereixin químicament als vidres, fent cos amb els mateixos.

La seva col·locació és senzilla, ràpida i neta i no necessita desmuntar prèviament els vidres per a la seva col·locació.

Tenen múltiples qualitats que redunden en un major confort, intimitat, seguretat, decoració i economia per l'estalvi energètic resultant del control solar.